Tiengnoivn's Blog{Tháng Mười Hai 19, 2009}   Giới thiệu tác phẩm Biến Động Miền Trung và tác giả Liên Thành tại Sacramento CA ngày 08-11-2009

Giới thiệu tác phẩm Biến Động Miền Trung và tác giả Liên Thành tại Sacramento CA ngày 08-11-2009

Lien Thanh tai Sac 01:


Lien Thanh tai Sac 02:


Lien Thanh tai Sac 03:


Lien Thanh tai Sac 04:


Lien Thanh tai Sac 05:


Lien Thanh tai Sac 06:


Lien Thanh tai Sac 07:


Lien Thanh tai Sac 08:


Lien Thanh tai Sac 09:


Lien Thanh tai Sac 10:


Lien Thanh tai Sac 11:


Lien Thanh tai Sac 12:


Lien Thanh tai Sac 13:


Lien Thanh tai Sac 14:


Lien Thanh tai Sac 15:


Lien Thanh tai Sac 16:


Lien Thanh tai Sac 17:


http://www.youtube.com/user/bebeliem

Advertisements


Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: